kỹ thuật cắt tỉa cây hoa sứ


kỹ thuật cắt tỉa cây hoa sứ


Trong kinh doanh, có 5 giống hoa sứ sa mạc Adenium như sau:
1. Hoa sứ Adenium Obesum
Xem chi tiết
2. Hoa sứ Adenium Somalense
Xem chi tiết
3. Hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum
Xem chi tiết
4. Hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN
Xem chi tiết
5. Hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco
Xem chi tiết
HẠT GIỐNG HÓA SỨ SA MẠC ADENIUM
Chúng tôi sản xuất và bán các loại hạt giống, cây giống và cây cảnh hoa sứ sa mạc Adenium sau đây:Bảng giá hạt giống hoa sứ Adenium theo giống:
1. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color Giá / 1 hạt 5.000 VNĐ
2. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
3. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Double layer flower Giá / 1 hạt Not avaliable
4. Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
5. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi / Arabicum Giá / 1 hạt 15.000 VNĐ
6. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Giá / 1 hạt 20.000 VNĐ
7. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Giá / 1 hạt 25.000 VNĐ
Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color. Bán hat giong hoa su Thái Lan– Hoa sứ Thái Lan – Cây hoa sứ – Hoa Sứ boehmianum – Hoa Sứ obesum – Hoa Sứ somalenseHạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower.Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense.Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi: Lop-Bu-Ri , Sing-Bu-Ri,Pet-Na-Wang, Yemen, Black Giant-Sing-Bu-Ri, …Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN.Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco: Kao Hin Zon,Siam Crown ,Bang Khla, S1, new variety and hybrids.Cây con giống hoa sứ sa mạc Adenium (Adenium Seedling)


1. Thông tin về cây con giống hóa sứ sa mạc Adenium như sau:
– Cây mọc trong khay nhựa và chậu nhựa. 50 cây/ 1 khay, 20 cây/ 1 chậu nhựa
– Hạt giống hóa sứ được bố trí theo trật tự và số lượng hạt được trồng như sau:
Cây con giống hoa sứ Adenium Obesum: 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Somalense: 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Yak Saudi(Arabicum): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Rar Chi Nee Pan Dok(RCN): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
Cây con giống hoa sứ Adenium Arabicum-Thai Socotranum(Thai Soco): 50 cây/ 1 khay. (tốc độ phát triển 80-90%)
– Cây con hoa sứ khoảng từ 2 – 3 tháng tuổi. hat giong cà chua thân gỗ tamarillo
– Cây con hoa sứ cao 5-10 cm. (tính từ mặt đất)
– Đường kính khoảng 1-2 cm.


2. Giá của cây con giống hoa sứ Adenium:
1. Cây con giống hoa sứ Obesum Mixed Colored 50 cây / 1 khay 1.000.000 VNĐ
2. Cây con giống hoa sứ Somalense 50 cây / 1 khay 1.850.000 VNĐ
3. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum 50 cây / 1 khay 2.500.000 VNĐ
4. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN 50 cây / 1 khay 3.000.000 VNĐ
5. Cây con giống hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco 50 cây / 1 khay 4.000.000 VNĐ
Adenium Obesum Seedlings Adenium Somalense Seedlings Adenium Arabicum Ra-Chi-Nee-Pan-Dok Seedlings


Adenium Thai Socotranum Seedlings Adenium Arabicum Ra-Chi-Nee-Pan-Dok SeedlingsAdenium Somalense SeedlingsAdenium Obesum Seedlings


SẢN PHẨM CÂY CẢNH HOA SỨ SA MẠC ADENIUM
Giá cây cảnh hoa sứ Adenium (bao gồm chậu):
1. Cây cảnh hoa sứ Obesum Mixed Colored (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 50.000 – 350.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
2. Cây cảnh hoa sứ Somalense (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 80.000 – 500.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
3. Cây cảnh hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 100.000 – 800.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
4. Cây cảnh hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 150.000 – 1.000.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)
5. Cây cảnh hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco (chậu màu trắng, đỏ, xanh, ngói, hồng …) 1 cây / 1 chậu 200.000 – 2.000.000 VNĐ (tùy cây lớn nhỏ)


Website: http://hatgionghoasu.com/


kỹ thuật cắt tỉa cây hoa sứ